The Third Edition of the Holy Face (9 to 20 May 2017)

Backpacking, with open heart and clear mind, between Lazio and Abruzzo, from Roma to Manoppello, between the green of the mountains, the sound of water, the scents of spring, the warmth of people .. On Tuesday, May 9 2017, the third edition of the Holy Face Trail starts from Piazza S.Pietro at the Vatican and it is scheduled to arrive on Saturday Mat 20, at the Holy Face Basilica of Manoppello, to coincide with the usual festivity of the Holy Face of Manoppello, in the third week of May. This year you may participate to the whole journey of 12 days or just to some of the itineraries, or you might even just join in for a single one.

Dia polskojęzycznych pielgrzymów

Oto informacje na temat Cammino del Volto Santo dla pielgrzymów z Polski !

 

CAMMINO DEL VOLTO SANTO

Duchowa wędrówka pośród przepięknych górskich szlaków i starych, średniowiecznych miasteczek, rozpoczynająca się od Placu Św. Piotra w Watykanie i kończąca swój bieg w Bazylice Świętego Oblicza w Manoppello,  śladami pierwszego pielgrzyma, który w 1506r. przeniósł chustę Weroniki z Rzymu do Regionu Abruzji.

Cammino del Volto Santo to szlak pielgrzymkowy łączący Watykan z Bazyliką Świętego Oblicza w Manoppello (PE). Liczy 300 kilometrów i dzieli się na 12 odcinków, z których każdy posiada szczególne cechy krajobrazowe, kulturowe oraz duchowe, oferując w ten sposób cenną możliwość poznania wspaniałych miejsc o znaczeniu historycznym, artystycznym oraz odznaczajacych się znakomitą jakością środowiska, jak też doświadczenia przez pielgrzymów szczególnej gościnności ze strony mieszkańców lokalnych miejscowości.

Pielgrzymi rozpoczynają swoja wędrówkę wyruszając z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, przemierzają Rzym oraz wiele małych

Read More ...

3 MAGGIO 2016 - Fai la prima tappa del Cammino del Volto Santo nella Roma Giubilare !

La giornata di cammino inizierà per i pellegrini attraversando la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Dopo una cerimonia di benedizione, si visiterà la vicina Chiesa di Santo Spirito in Sassia, passaggio importante in questo Anno Giubilare Straordinario della Misericordia. Non tutti sanno infatti che Papa Bonifacio VIII fu ispirato a proclamare il primo Giubileo della storia, nel 1300, proprio in occasione della tradizionale processione che portava la preziosa reliquia del Velo della Veronica da San Pietro alla Chiesa di Santo Spirito, esponendola all’adorazione dei fedeli.

Read More ...

Edizione 2016

Dal 3 al 14 maggio si svolgerà la seconda edizione del Cammino Del Volto Santo, il percorso sarà di circa 300km e riguarderà le regione di Lazio e Abruzzo.
La partenza è prevista il giorno 3 maggio 2016 a città del Vaticano, presso la basilica di San Pietro per arrivare a Manoppello il giorno 14 Maggio 2016.